Specialklubben för Västgötaspets

Västgötaspetsen är en gammal svensk ras!


ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vallhund 
(Boskapsvallare och Gårdshund).
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 5, sektion 3


BAKGRUND
Västgötaspetsen anses vara en av de genuint svenska raserna. Nutida kynologisk forskning anser att denna ras verkligen har uppkommit i Sverige.

Äran av att ha fått västgötaspetsen erkänd och registrerad som svensk ras tillkommer greve Björn von Rosen. I början av 1940-talet fästes von Rosens uppmärksamhet på förekomsten av denna spetshundstyp. Genom en inventering av det kvarvarande beståndet i Västergötland och framför allt på Varaslätten, fick han fram ett ringa men i typ tämligen enhetligt material för fortsatt avelsarbete. 
Det praktiska avelsarbetet kom dock att främst ligga i händerna på rektor K G Zetterstén. Konsolideringen av typen kunde ske helt utan att rasens goda vallhundsinstinkter gick förlorade.Västgötaspetsen är en lågbent, kraftig och frimodig liten hund. Den är vaksam och lättlärd, tålig och anses vara en frisk och sund ras. Passar för både barnfamiljer och pensionärer. Liten men ändå så stor. 

Dessutom är det en allsidig hund. Förutom att vara en trogen familjemedlem, så passar den alldeles utmärkt till utställning, lydnad, bruks, eftersök på vilt, agility och naturligtvis som vallhund. Vår egen lilla Pixie apporterar vilt, så även där är den användbar. Uppemot hälften av alla västgötaspetsar föds med stubbsvans. 

Storleken på en hanhund är ungefär 33 cm och för tik 31 cm. 
En variation på 1 cm över eller under idealmåttet är tillåten. Väger ca: 13 till 15 kg.  

Färgen är grå, gråbrun, grågul, rödgul eller rödbrun. Vita tecken får förekomma på fram- och bakben samt på bröstet. Därutöver får vitt finnas i begränsad omfattning, t ex i form av s k strimbläs.

Denna lilla hund vallar galant en flock med kor och tjurar. Jag förmodar att man måste ha krafter och mod till det! Pixie vallar våra labradorer. 

Rasstandard  Här ! SKV, Specialklubben för Västgötaspets Ursvensk Gårds, Vall och Familjehund. 

Tillbaka till Pixie

 

© Irene Svensson.